مجله معماری رینو

دنبال چه مطلبی می‌گردی؟

سبک های معماری نمادی از اندیشه‌های زمانه

سبک های معماری نمادی از اندیشه‌های زمانه
جنبش‌های فکری باعث ایجاد انواع سبک های معماری می‌شوند منظور از جنبش‌های فکری مکاتباتی است که هر کدام دارای تاثیرات متنوعی در زمینه‌های گوناگون ادبیات، فلسفه، نقد ادبی و زمینه‌های مختلف هنر و صنعت از جمله معماری هستند. از جمله این جنبش‌های فکری می‌توان به رنسانس، کلاسیسیسم، مدرنیسم و پست مدرنیسم اشاره کرد. ظهور این جنبش‌ها همچنین باعث بروز انواع سبک های معماری مانند سبک‌های معماری کلاسیک، مدرن، پست مدرن، رنسانس، …
ادامه مطلب

سبک های معماری؛ روایتگر تاریخ

سبک های معماری؛ روایتگر تاریخ
انواع سبک های معماری از نظر دوره تاریخی انواع سبک‌ های معماری را می‌توان از نظر دوره تاریخی، جنبش فکری و استایل هنری دسته‌بندی کرد. برخی سبک‌ های معماری نیز با عنوان سبک‌ های متاخر شناخته می‌شوند. در بین انواع سبک های معماری از نظر دوره تاریخی، سبک‌های معماری بومی، معماری مصری، معماری یونانی، معماری رومی، معماری اسلامی و معماری گوتیک شهرت بیشتری دارند. ما در این مطلب در سایت …
ادامه مطلب