این فرم رو پر کن تا ما در 24 ساعت آینده با شما برای مشاوره بازسازی و طراحی تماس بگیریم و راجع به پروژه شما با هم صحبت کنیم.​​​​​​​​​​​​​​

فرم مشاوره رایگان

موضوع مشاوره:

با کدوم راحتی؟

ثبت

ممنون، گروه معماری رینو تا 24 ساعت باهات تماس می‌گیره.

بیا راجع به پروژه شما صحبت کنیم

در اینجا می‌تونی پروژه‌های گروه معماری رینو رو ببینی:​​​​​​​

این پروژه در زمان خودش برای گروه ما یک چالش و پروژه متفاوت بود و اولین کار طراحی محوطه و نمای ویلایی گروه ما محسوب میشه. با توجه به موقعیت مناسب قرارگیری این ویلا و بودجه مناسب و خواسته‌های کارفرما طراحی نما و طراحی محوطه و حیاط این ویلا با جزئیاتی که توی عکس‌ها می‌بینی توسط طراحان گروه معماری رینو انجام شد.​​​​​​​

دیدن پروژه‌های طراحی داخلی