مجله معماری رینو

دنبال چه مطلبی می‌گردی؟

اصول معماری در سبک‌های مختلف؛ 7 اصل طراحی که نباید از آن‌ها‌ غافل شوید

اصول معماری در سبک‌های مختلف؛ 7 اصل طراحی که نباید از آن‌ها‌ غافل شوید
اصول معماری؛ پارامترهایی که فرم و بیان را در معماری ایجاد می‌کنند   معماری به‌طور همزمان یک شکل هنری، یک فرآیند مشارکتی، یک دانش و بازتابی از فرهنگ است. سبک های معماری متفاوت هستند که می‌تواند بر اساس دوره‌های زمانی یا ویژگی‌های جغرافیایی و فرهنگی تقسیم‌بندی شود. اما در تمامی انواع اصول معماری اصول بنیادی وجود دارند که مشترک هستند و به‌نوعی زبان معماری را ایجاد می‌کنند. این اصول همان روش‌ها …
ادامه مطلب