مجله معماری رینو

دنبال چه مطلبی می‌گردی؟

سبک بوهمیان در طراحی داخلی؛ آزادی و خلاقیت در معماری خانه

سبک بوهمیان در طراحی داخلی؛ آزادی و خلاقیت در معماری خانه
به کسانی که طرفدار سبک بوهمیان در طراحی داخلی و یا موضوعات دیگر هستند، بوهمی یا بوهو می‌گویند. این افراد معمولاً افرادی آزاد و خلاق هستند که به هنر و موسیقی اهمیت زیادی می‌دهند.
ادامه مطلب