نام پروژه:
کاربری:
​​​​​​​محل پروژه:
کارفرما:
مساحت:
سال اجرا:

جزئیات طراحی

عکس‌های طراحی

طراحی:

پونک
آپارتمان مسکونی
تهران، پونک
آقای سعادتی
105 مترمربع
1399

توی این پروژه که یکی از پروژه‌های قدیمی گروه ما هست، کار ما طراحی داخلی فضای اتاق خواب‌ پدر و مادر و اتاق خواب فرزندشون بود که با درنظر گرفتن خواسته‌ها و نیازهای این خانواده و فضای محدود اتاق‌ها، طراحی داخلی این دو اتاق خواب به شکلی که می‌تونی توی عکس‌ها ببینی، انجام شد​​​​​​​.

این فرم رو پر کن تا ما در 24 ساعت آینده با شما برای مشاوره بازسازی و طراحی تماس بگیریم و راجع به پروژه شما با هم صحبت کنیم.​​​​​​​​​​​​​​

فرم مشاوره رایگان

موضوع مشاوره:

با کدوم راحتی؟

ثبت

ممنون، گروه معماری رینو تا 24 ساعت باهات تماس می‌گیره.

بیا راجع به پروژه شما صحبت کنیم